Personvern

Personvern

Online-personvern har vært et hett tema de siste par årene. Vi blir sakte mer bevisste på personvernrisikoen på internett. Disse diskusjonene om personvern har varmet opp etter implementeringen av nye nasjonale og internasjonale personvernlover. Dessuten har det vært ganske mange personvernskandaler, som den med Facebook, der brukernes personvern ikke ble håndtert med omhu. Denne dossieren vil være interessant for alle som vil vite mer om internett og personvern.

Anonym surfing

Du vil sannsynligvis ikke at alle skal vite hva du gjør på nettet. Da må du finne en måte å bla anonymt på. Tor-nettleseren, en VPN, og inkognitomodus tilbyr alle forskjellige måter å skjule identiteten din på nettet. I denne dossieret kan du finne alt om anonym surfing, Tor og den mørke nettet. Dessuten kan du få tips og triks for å holde deg helt anonym på nettet.

Apper

De forskjellige appene du bruker daglig samler og lagrer også informasjon om deg. Flere selskaper har allerede falt sammen fordi det viste seg at de ikke håndterte ordentlig personvernet til personene som brukte appene. Enten det er fitness-apper eller dating-apper, har alle apper sine egne personvernsutfordringer. Derfor er det veldig viktig å være klar over hvilken informasjon en app samler om deg.

Nedlasting

Nedlasting med VPN vil øke personvernet og sikkerheten din. I noen land er nedlasting ulovlig, og noen nettsteder kan være usikre. Dette gjør at det er viktig å beskytte deg når du laster ned. Torrent-sider og nettverk er spesielt en trussel mot din sikkerhet og personvern.